Missie en visie

Missie: Mensen ontwikkelen van inzicht naar prestatie

Visie: Energy flows where the attention goes

Elk mens beschikt over onvermoede talenten en mogelijkheden, om te komen tot voor hem of haar gewenste gedragsverandering en betere prestaties. Deze talenten en mogelijkheden komen niet tot uiting, doordat innerlijke belemmeringen dat verhinderen.

Belemmeringen zijn automatische gedachten, die verworden zijn tot overtuigingen. Gedachten creëren gevoelens. Ooit zijn deze gedachten ontstaan en waren ze functioneel, maar nu belemmeren ze ons. Ze blokkeren onze passie en energie.

Gedachten kun je veranderen en daarmee ook je gevoelens. Ondersteunende gedachten en gevoelens helpen ons onze doelen te realiseren.

“Elk zaadje heeft in principe het vermogen te ontkiemen tot een volwassen gewas: niemand twijfelt daaraan. Zo geloven ook wij in het potentieel van elk mens!”

Strategie

Mensen begeleiden naar positieve gedragsverandering door inzicht in hun eigen onvermoede talenten en hen vandaar uit te leiden naar het realiseren van optimale prestaties.

Doel

Mensen met plezier, energie en zelfvertrouwen optimaal laten presteren.

Onze kernwaarden

Visie, persoonlijk, passie, integer, grensverleggend, ontwikkelen