Trainingen Leiderschap

RMO biedt diverse resultaatgerichte incompany trainingen voor leidinggevenden. Afhankelijk van de behoefte in uw organisatie, richten de trainingen zich op drie dimensies van leiderschap: praktische vaardigheden, coaching en inspirerend leidinggeven. RMO combineert leiderschapstrainingen vaak met managementcoaching, waarbij de manager de drijfveren achter zijn stijl van leidinggeven ontdekt en zijn dagelijkse effectiviteit aanscherpt.

Praktisch leidinggeven

Het resultaat van trainingen in praktisch leidinggeven, is dat uw managers flexibel zijn in hun stijl van leidinggeven en over de juiste communicatie- en interventievaardigheden beschikken om met plezier te presteren.

Trainingsmodules:

 • Persoonlijke voorkeurstijl van leidinggeven
 • Doelen formuleren en bereiken
 • Situationeel Leidinggeven II
 • Delegeren en instrueren
 • Teams aansturen
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren
 • PEP-gesprekken (=Persoonlijk EffectiviteitsPlan) en verzuimgesprekken
 • Corrigeren en complimenteren
 • Overzicht houden
 • Persoonlijk timemanagement

Coachend leidinggeven

Het resultaat van trainingen in coachend leidinggeven, is dat uw managers beter in staat zijn ongebruikt potentieel vrij te maken bij hun medewerkers, zodat deze beter presteren
en meer plezier in hun werk krijgen. De trainingen ontwikkelen professionele vaardigheden die nodig zijn om op een stimulerende en motiverende wijze leiding te geven.

Trainingsmodules:

 • Uitgangspunten van coaching: wat is coaching?
 • De manager als coach: waarom?
 • Coachingstijlen
 • Leerstijlen van medewerkers
 • Coachingsgesprekken voeren: vaardigheden verder ontwikkelen
 • Het coachingsplan opstellen

Inspirerend leidinggeven

Het resultaat van trainingen die gericht zijn op inspirerend leidinggeven, is dat uw managers optimaal gebruik maken van hun eigen persoonlijkheid. RMO leert uw mensen eigen drijfveren en ambities te doorgronden en ze hiernaar te laten handelen. Dit is de basis voor overtuigend en natuurlijk leiderschap.

Persoonlijkheid

Trainingsmodules:

 • Drijfveren en ambities
 • Persoonlijke visie
 • Kernkwaliteiten
 • Innerlijke belemmeringen
 • Bronnen van zekerheid en zelfvertrouwen
 • Werk en privé combineren

Zakelijk

Trainingsmodules:

 • Visie op bedrijfsstrategie en –ontwikkeling
 • Doelen concretiseren
 • Prioriteiten stellen
 • Veranderingen implementeren

Inspirerend Leidinggeven

Trainingsmodules:

 • Drijfveren en ambities
 • Persoonlijke visie
 • Kernkwaliteiten
 • Innerlijke belemmeringen
 • Bronnen van zekerheid en zelfvertrouwen
 •  Werk en privé combineren

Persoonlijkheid

Trainingsmodules:

 • Aansprekend communiceren en presenteren
 • Constructief invloed uitoefenen
 • Conflicten als groeimomenten
 • Omgaan met weerstand
 • Win-winsituaties creëren