Training Verzuimgesprekken

Het verzuimgesprek is een krachtig instrument in uw verzuim- en reïntegratiebeleid. In het licht van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de leidinggevende gewoonlijk een specifieke en belangrijke rol in de begeleiding van verzuimende medewerkers. RMO helpt de leidinggevenden bewust te worden van deze speciale verantwoordelijkheid. De leidinggevenden worden getraind om de diverse typen verzuimgesprekken (ziekmelding, contact tijdens ziekte, terugkeergesprek, gesprekken rond probleemverzuim) op een respectvolle en assertieve wijze te voeren.

Werkwijze

Naast korte theoretische inleidingen, oefent men met situaties uit de eigen praktijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een professionele trainingsacteur. De leidinggevenden breiden relevante vaardigheden uit, zoals actief luisteren, feedback geven, omgaan met emoties en conflicthantering.

Trainingsmodules:

  • verzuim als gedragsprobleem
  • spanningsveld resultaatgerichtheid-mensgerichtheid
  • verzuimbeperking
  • balans belasting-belastbaarheid
  • soorten verzuim: wit, grijs, zwart; kort, middellang, langdurig
  • diverse soorten ziekteverzuimgesprekken: ziekmelding, contact tijdens ziekte, terugkeergesprek, gesprekken rond probleemverzuim
  • oefenen van gesprekken rond probleemverzuim
  • opstellen van een reïntegratieplan
  • samenwerking met bedrijfsarts en HRM-adviseur

Resultaat

Het resultaat van de training verzuimgesprekken zijn leidinggevenden die met verstand van zaken en met kundigheid het verzuim- en reïntegratiebeleid vorm geven.