Training Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken behoort tot de kerntaken van iedere manager. Kundige leidinggevenden voeren deze gesprekken niet alleen omdat het ‘zo hoort’, maar omdat ze hun medewerkers (en zichzelf als leidinggevende!) motiveren.

RMO biedt de deelnemers de kennis én de vaardigheden, die nodig zijn om effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Men krijgt een nuttige gespreksstructuur aangereikt, die past binnen een simpele en verhelderende visie op leidinggeven.

Werkwijze

De workshop is vooral praktisch van aard. RMO koppelt korte blokken theorie aan praktische oefeningen en praktijksimulaties met een professionele acteur.

Trainingsmodules:

 • de HR-cyclus: de plaats en de functie van een functionerings- of beoordelingsgesprek
 • samenwerking met P&O
 • doelen van de gesprekken
 • opbouw en inhoud
 • voorbereiding en informatievergaring
 • de houding van de leidinggevende
 • gespreksvaardigheden
 • objectiveren van subjectieve intuïtie
 • oordeel overbrengen
 • feedback geven en ontvangen
 • afspraken maken

Ontwikkelingsgesprekken

Steeds meer organisaties breiden de HR-cyclus uit met ontwikkelingsgesprekken, ook wel POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)- of PEP (persoonlijke effectiviteitsplan)-gesprekken genoemd. Uiteraard kan RMO dit onderwerp in de training opnemen.

Resultaat

Het resultaat van de training zijn leidinggevenden die op een stevige en menselijke manier functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren die motiveren, faciliteren en corrigeren.