Samenwerken en teamontwikkeling

TEAM: Together Each Achives More

Projectteams, afdelingen, werkgroepen, commissies, managementteams, nieuw gevormde teams, zelfs teams die zijn samengesteld uit meerdere organisaties.

RMO neemt de feitelijke werksituatie als uitgangspunt. Wij starten met het team bij de dagelijkse gang van zaken en vinden daar de verbeteringen. Doordat wij dicht bij de werkrealiteit blijven, blijkt het team makkelijk daadwerkelijk te veranderen.

Onze aanpak is concreet: RMO baseert de teambuilding op een analyse vanuit zes perspectieven. In de praktijk zien wij dat bij effectieve teams deze voorwaarden voldoende uitgewerkt zijn.

Deze zes perspectieven zijn:

  • Context
  • Doelstellingen
  • Taken en procedures
  • Communicatie en samenwerking
  • Leiderschap
  • Individu

Op basis van een gedegen intake stelt RMO een maatwerkprogramma op.

Resultaat

Het resultaat van onze samenwerkingsprogramma is dat het team blijvend met plezier en resultaat functioneert, in synergie met zijn leden, het management en zijn klanten.