Re-integratie op de werkplek

Succesvol door persoonlijke aandacht

Na een periode van langdurige ziekte is goed terugkeren in het werk niet altijd een vanzelfsprekend of eenvoudig proces. Vaak is er voor de re-integrerende een nieuwe situatie ontstaan. Mensen ontmoeten bij hun terugkeer hindernissen, doordat ze:

  • hun werk anders dan voorheen moeten oppakken om herhaling van het ziektebeeld te voorkomen
  • een geheel ander takenpakket moeten gaan vervullen, dat is aangepast aan hun nieuwe situatie doordat ze bijvoorbeeld een arbeidshandicap hebben
  • het eenvoudig weg moeilijk vinden om weer te starten in het eigen werk, omdat ze er zolang uit zijn geweest

Een verantwoorde re-integratiebegeleiding of re-integratiecoaching is dan van belang, om voor de lange termijn weer goed en gezond aan de slag te kunnen blijven. RMO levert in haar aanpak maatwerk vanuit persoonlijke aandacht. Naast het werken aan een succesvolle terugkeer, zijn wij erop gericht iemand te helpen met zijn of haar verdere ontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden als zelfvertrouwen; verminderen van faalangst etc.

Resultaat

Het resultaat van de re-integratiecoaching is dat mensen soepel door het terugkeerproces heen gaan en zich snel in de nieuwe situatie thuis voelen. Ze kunnen vaak na de volledige re-integratie, sneller (weer) op het gewenste kwaliteitsniveau functioneren.