Loopbaanadvies

Kansen verkennen en benutten

De tijd is voorbij dat men functieverandering of promotiekansen rustig afwacht. In toenemende mate nemen werknemers zelf het heft in handen om hun loopbaan vorm te geven. Voor werkgevers heeft deze initiatiefrijke houding veel voordelen: een gezonde doorstroming en meer motivatie op de werkvloer. Daarom voeren organisaties ontwikkelingsgesprekken en loopbaanmanagement in. Veel werknemers vinden het echter moeilijk om de vragen “wat wil ik, waar ben ik goed in en wat drijft mij?” te beantwoorden.

Het vinden van de juiste antwoorden vraagt om momenten van bezinning, een kritisch luisterend oor en de juiste instrumenten, die reflectie stimuleren. Essentiële onderdelen in het maatwerk van RMO Loopbaanadvisering zijn:

  • Persoonlijke analyse die inzoomt op het werkverleden
  • Persoonlijke drijfveren
  • Belangrijke waarden
  • Kwaliteiten
  • De privésituatie
  • Wensen en ambitie

Resultaat

Het resultaat van loopbaanadvisering door RMO is dat de medewerker zijn (nieuwe) functie enthousiast en gemotiveerd uitoefent.