HR-Management: Interim

Organisatiedoelen realiseren

Het realiseren van HR-Management met RMO, is HR-Management dat logisch voortvloeit uit uw organisatiedoelstellingen en zich daar voortdurend op aanpast.

Interim HR-management voor:

  • Het opstarten van een nieuw bedrijfsonderdeel; Het accent ligt dan dan meestal op werving & selectie, opstellen van arbeidscontracten, ontwerpen van een loongebouw, contracteren van een arbodienst en implementeren van een arbeidsvoorwaardenpakket (waaronder pensioenregeling).
  • Het ombuigen van een traditionele P&O afdeling naar een moderne HR-afdeling.
  • Overbrugging van periodes dat uw medewerk(st)er met verlof is (b.v. wegens zwangerschap) of u een vacature heeft. Uw interim manager kan u helpen om de vacature met de beste kandidaat in te vullen.
  • Het wegwerken van achterstanden op P&O-gebied.
  • Het opzetten van P&O-beleid in combinatie met het inwerken van een eigen medewerker, zodat deze het kan overnemen als het nieuwe beleid staat.