André Vosveld

André Vosveld

Provincie Noord-Brabant
HR interim

Bij de Provincie Noord-Brabant, stonden we voor een enorme uitdaging. Er moest een nieuw functiewaarderingssysteem worden ingevoerd en tegelijkertijd een nieuw functiehuis opgezet worden. Het oude functiehuis kende 700 functiebeschrijvingen. Deze moesten worden teruggebracht naar 38 functiebeschrijvingen.

Een flinke klus, voor een organisatie met 1600 medewerkers, waar ik, als projectleider, voor stond. Voor deze klus hebben we de hulp van Yvonne Betting ingeroepen. Zij ging zeer consciëntieus en zelfstandig aan de slag, bovendien heeft zij de kracht om mensen aan zich te binden. Al gauw ontstond een sfeer van “we doen dit gezamenlijk”. Het invoeren van een nieuw functiewaarderingssysteem levert vaak veel commotie op binnen een organisatie. Yvonne liet zich hier niet door afleiden, maar hield wel rekening met de gevoelens die leefden binnen de organisatie. Dit invoelingsvermogen zowel organisatorisch als emotioneel heeft ertoe geleid, dat het nieuwe functiehuis na weliswaar een roerige implementatieperiode, is ingevoerd en dat uiteindelijk tegen minder dan 5% van alle besluiten bezwaar is gemaakt.

Persoonlijk kon ik op niveau met haar sparren, om o.a. beleid en visie te ontwikkelen. Kortom, ik kijk met plezier terug op de periode van onze samenwerking en ben haar dankbaar voor de wezenlijke bijdrage die zij heeft geleverd.