Marloes van der Maas

Marloes van der Maas

Coördinator P&O Kadaster Zuid
Coaching

Verzuim verminderd

Het doel van mijn coachingstraject was het vergroten van mijn adviesvaardigheid en overtuigingskracht. In het begin vond ik het best confronterend en moeilijk, maar door de gesprekken ben ik me bewuster geworden van hoe ik zelf in elkaar zit, wat mijn kwaliteiten zijn en hoe ik die kan inzetten in mijn contacten met collega’s.

Voorheen trok ik vaak mijn eigen plan en veronderstelde dat iedereen mij kon volgen. Nu communiceer ik beter en betrek ik anderen meer bij mijn keuzes. RMO heeft onlangs nog drie collega’s begeleid die om diverse redenen een relatief hoog verzuim hadden. Ze volgden een verzuimcoachingstraject dat erop gericht is om medewerkers vanuit een situatie van ziekte of verzuim, te helpen ontwikkelen om met meer voldoening te kunnen functioneren. De verzuimcoaching leidde bij alle drie tot verfrissende loopbaankeuzes. Van een omscholingstraject tot het inschrijven voor nieuwe projecten. Voor allen geldt dat het verzuim verminderd is.